​18.2.2015

Maidontuottajat voivat hakea 9.3. saakka EU:n maitokriisitukea, jota myönnetään Venäjän maataloustuotteiden tuontikiellosta aiheutuneiden haittojen vuoksi. Tukea maksetaan koko Suomessa.

Tukea haetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Lomake 300 on saatavissa osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet.

Tuki rahoitetaan EU:n varoista. Suomi voi myöntää tukea yhteensä enintään 10 729 307 euroa. Tukea maksetaan Kiintiörekisterin tietojen perusteella markkinointiin ostetusta maidosta enintään 1,45 senttiä litralta. Tilakohtainen maitokiintiö ei rajoita tuen maksamista. Tukea ei makseta suoraan kuluttajalle myydystä maidosta.

Maaseutuvirasto maksaa tuet toukokuun 2015 loppuun mennessä.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Susanna Jansson
0295 312 436
etunimi.sukunimi (at) mavi.fi