​9.3.2015

Maidontuottajat voivat hakea 9.3. saakka EU:n maitokriisitukea, jota myönnetään Venäjän maataloustuotteiden tuontikiellosta aiheutuneiden haittojen vuoksi. Tukea maksetaan koko Suomessa. Tukea haetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Lomake 300 on saatavissa osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet. Tukea maksetaan Kiintiörekisterin tietojen perusteella markkinointiin 1.9.-31.12.2014 ostetusta maidosta enintään 1,45 senttiä litralta. Tilakohtainen maitokiintiö ei rajoita tuen maksamista. Tukea ei makseta suoraan kuluttajalle myydystä maidosta. Maaseutuvirasto maksaa tuet toukokuun 2015 loppuun mennessä.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja
Susanna Jansson
0295 31 2436
etunimi.sukunimi (at) mavi.fi