11.11.2016

Meijerit voivat hakea maidon kuljetusavustusta Maaseutuvirastosta lomakkeella 286. Hakemus on palautettava viimeistään 25.11.2016 osoitteeseen Maaseutuvirasto, markkinaosasto,  PL 405, 60101 Seinäjoki. 

Maidon kuljetusavustusta voidaan tukivuonna 2016 maksaa pohjoisen tuen alueilta vuonna 2015 keräillystä maidosta. Kunnat, joiden alueelta keräillylle maidolle voi saada tukea, on säädetty valtioneuvoston asetuksessa 905/2016.

Lomake 286 on saatavilla intenetistä osoitteesta www.suomi.fi.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Ylitarkastaja Katriina Mattila

0295 31 2472

etunimi.sukunimi@mavi.fi