​12.11.2015

Meijerit voivat hakea maidon kuljetusavustusta Maaseutuvirastosta lomakkeella 286. Hakemus on palautettava viimeistään 27.11.2015 osoitteeseen Maaseutuvirasto / Maaseutuelinkeino-osasto / Eläin- ja erikoistukiyksikkö, PL 405, 60101 Seinäjoki.

Maidon kuljetusavustusta voidaan tukivuonna 2015 maksaa pohjoisen tuen alueilta vuonna 2014 keräillystä maidosta. Kunnat, joiden alueelta keräillylle maidolle voi saada tukea, on säädetty valtioneuvoston asetuksessa 1301/2015.

Lomake 286 löytyy internetistä osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja
Susanna Jansson
029 31 2436
etunimi.sukunimi (at) mavi.fi