14.10.2014

Meijerit voivat hakea maidon kuljetusavustusta Maaseutuvirastosta lomakkeella 286. Hakemus on palautettava 31.10.2014 mennessä osoitteeseen Maaseutuvirasto/Maaseutuelinkeino-osasto / Eläin- ja erikoistukiyksikkö, PL 405, 60101 Seinäjoki. Maidon kuljetusavustusta voidaan tukivuonna 2014 maksaa pohjoisen tuen alueilta vuonna 2013 keräillystä maidosta. Kunnat, joiden alueelta keräillylle maidolle voi saada tukea, on säädetty valtioneuvoston asetuksessa 777/2014.

Lomake 286 löytyy internetistä www.suomi.fi

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja
Susanna Jansson
029 31 2436
etunimi.sukunimi (at) mavi.fi