​15.4.2015

Maidon suoramyyjän on ilmoitettava kiintiökaudella 2014-2015 (1.4.-31.3.) markkinoimansa maidot viimeistään 13.5.2015 oman alueen ELY-keskukseen tai Ahvenanmaan valtionvirastoon. Suoramyynnit ilmoitetaan lomakkeella 230 maidon suoramyynti-ilmoitus kiintiökaudelta 2014-2015. Lomake on internetissä osoitteessa www.suomi.fi/lomakkeet.

Maidon suoramyyntitietojen perusteella maksetaan maidon tuotantotuki ja tietoja käytetään maakiintiön seurantaan.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja
Susanna Jansson
0295 31 2436
etunimi.sukunimi (at) mavi.fi