11.4.2016

Maaseutuvirasto maksaa vuoden 2015 maidon pohjoisen tuotantotuen lopullisten tukitasojen mukaiset korotukset 13.4.2016 alkaen. Tukitason korotus on tukialueesta ja tuettavasta ajanjaksosta riippuen 0,1–0,3 senttiä litrasta.

Maidontuottajille maksettiin vuonna 2015 pohjoista tukea poikkeuksellisesti käyttäen neljää eri tukitasoa, joiden jaksot olivat tammi–helmikuu, maalis–heinäkuu, elo–lokakuu ja marras–joulukuu. Tämä johtui kahdessa eri vaiheessa myönnetystä kansallisesta kriisituesta ja elokuun alussa käyttöön otetusta tukiyksikkökertoimesta.

1.1.–31.3.2015 maidon tuotantotukea maksettiin tuenhakijan hallinnassa olleen meijerimaitokiintiön sisällä tuotetuista litroista ja 30 %:lle meijerimaitokiintiön ylittäneistä litroista. 1.4.–31.7.2015 maidon tuotantotukea maksettiin kaikista tuotetuista litroista. 1.8.–31.12.2015 käytettiin tukiyksikkökerrointa 0,9. Elo–joulukuussa tuotetut litrat kerrottiin 0,9:llä, jolloin saatiin litramäärä, josta tuki maksettiin. Tuettavien litrojen määrää rajoitettiin, koska maidontuotanto C-tukialueella ylittää nykyään enimmäismäärän, jolle Suomi saa komission päätöksen mukaan maksaa tukea.

Kansallista kriisitukea maksettiin 1,9 senttiä litrasta tammi–helmikuussa ja 1,5 senttiä litrasta marras–joulukuussa tuotetusta maidosta. Kriisituki maksettiin samojen litrojen perusteella kuin maidon tuotantotuki. Kriisituen tarve syntyi maatalouden vaikean taloudellisen tilanteen seurauksena. Maidon tuotantotuen C-tukialueen lopulliset tukitasot säädettiin valtioneuvoston asetuksella, joka tuli voimaan 2.3.2016.

Vuoden 2015 maidon pohjoisen tuotantotuen määrä senttiä/litra on tukialueittain seuraava (kansallinen kriisituki sisältyy enimmäismäärään):

 

Tukialue​ ​1.1.–28.2. 1.3.–31.7.​ 1.8.–31.10.​ 1.11.–31.12.​
C1​ ​9,8 ​7,8 ​8,6 ​10,2
C2​ ​10,5 ​8,5 ​9,4 ​11,0
​C2 pohjoinen ja saaristo ​11,5 ​9,5 ​10,6 ​12,1
​C3 P1 ​14,5 ​12,5 ​14,0 ​15,4
​​C3 P2 ​16,2 ​14,2 ​15,9 ​17,3
​​C3 P3, P4​ ​18,8 ​16,8 ​18,8 ​20,2
C4 P4​​ ​23,5 ​21,5 ​24,0 ​25,4
​C4 P5 ​32,7 ​30,7 ​34,3 ​35,7
  

 

Maksuilmoitukset poistuvat

Maaseutuvirasto ei postita enää maksuilmoituksia 1.4.2016 lähtien. Ilmoitukset on lähetetty tähän asti viljelijöille tukien maksamisen yhteydessä. Vuosittaisen tukiyhteenvedon viljelijät saavat jatkossa postitse alkuvuodesta. Maatilalle maksetut tuet ovat tarkistettavissa Vipu-palvelusta.

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Susanna Jansson
0295 31 2436
etunimi.sukunimi@mavi.fi