17.1.2017

Maitotiloille suunnatun maidontuotannon vähentämistuen maksuhakemus on palautettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 14.2.2017. Tuen maksua voivat hakea maitotilat, jotka ilmoittivat vähentävänsä tuotantoaan 1.10.–31.12.2016. Hakulomake 485 on saatavilla osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet.

Maksuhakemuksella maidontuottaja ilmoittaa, minkä verran hän toimitti maitoa meijeriin loka–joulukuussa 2016 ja kuinka suuresta määrästä hän hakee vähentämistukea. Hakemukseen on liitettävä kuitit meijeriin toimitusta maidosta.  

Tuki maksetaan toteutuneen vähennyksen perusteella maaliskuussa 2017. Tukea maksetaan 14 senttiä meijeriin toimittamatta jäänyttä maitokilogrammaa kohti. Jos toteutunut vähennys on merkittävästi pienempi kuin hakemuksella syksyllä 2016 ilmoitettu vähennys, maksettavaa tukea vähennetään portaittain.

Maksu tuotannon vähentämisestä 1.11.–31.1. haettavissa helmikuussa

Maidontuotannon vähentämistuki oli haettavissa syksyllä 2016 kahteen kertaan: ensin tuotannon vähentämiseen 1.10.–31.12.2016 ja sen jälkeen vähentämisjaksolle 1.11.2016–31.1.2017. Maitotilojen, jotka ilmoittivat vähentävänsä tuotantoa 1.11.2016 ja 31.1.2017 välisenä aikana, on haettava tuen maksua viimeistään 17.3.2017. He voivat hakea tuen maksua aikaisintaan helmikuussa, kun toteutunut vähennysmäärä on tiedossa. 

Maidontuotannon vähentämisen tavoitteena on vakauttaa maitomarkkinoita heikossa markkinati-lanteessa. Loka–joulukuussa tuotantoaan ilmoitti vähentävänsä 1 020 maidontuottajaa Suomessa. Tukea haettiin yhteensä yli 13,7 miljoonan maitolitran vähentämiseen.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta

Ylitarkastaja Susanna Jansson

0295 31 2436

etunimi.sukunimi(at)mavi.fi