26.1.2015

Maaseutuvirasto järjestää tarjouskilpailun maitojauheen interventiovarastoinnin toteuttamiseksi. Tarjouskilpailun perusteella Mavi valitsee rasvattoman maitojauheen interventiovarastointipalveluiden tarjoajia 4-vuotiseen puitejärjestelyyn.

Maaseutuvirasto on julkaissut hankintailmoituksen 23.1.2015 internet-sivulla www.hankintailmoitukset.fi. Hankintaan osallistumista varten ehdokkaan on täytettävä osallistumishakemuslomake. Sen perusteella hankintayksikkö arvioi, täyttääkö ehdokas hankintailmoituksessa ja sen liitteissä olevat vähimmäisedellytykset. Vähimmäisedellytykset täyttäville ehdokkaille lähetetään tarjouspyyntö.

Osallistumishakemuksia voi jättää 3.2.2014 klo 15.00 asti. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon. Osallistumishakemus on annettava hankintailmoituksen mukaisesti käyttäen hankintailmoituksen liitteenä olevaa lomaketta. Lomake ja sen liitteenä olevat selvitykset on palautettava huolellisesti täytettynä, sillä vaillinaisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä.

Maataloustuotteiden interventiovarastointi on osa EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa. Sen tarkoituksena on vakauttaa maataloustuotteiden hintatasoa EU:n alueella. Suomessa interventiovarastointia hallinnoi Maaseutuviraston markkinatukiosasto. Maaseutuvirastolla on Suomen maksajavirastona velvollisuus ostaa ja varastoida kaikki interventiovarastoon tarjottu ja interventiovarastoinnin edellytykset täyttävä maitojauhe.

 

Lisätietoja:
Lakimies Noora-Katriina Huhtanen
0295 31 2353
etunimi.sukunimi(at)mavi.fi