21.2.2013

Maitokiintiön väliaikaista vuokraamista, tuottajien välistä kiintiökauppaa sekä kiintiön yhdistämistä tai siirtoa peltoalaan liittyen on haettava helmikuun loppuun mennessä, jos siirto halutaan voimaan kuluvalle kiintiökaudelle 2012–2013.

Hakemus toimitetaan ELY-keskukseen tai Ahvenanmaan valtionvirastoon. Hakemus on tehtävä Mavin lomakkeella 530106. Lomake löytyy internetistä osoitteesta suomi.fi/lomakkeet tai sen voi pyytää kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta tai ELY-keskuksesta.

Väliaikainen maitokiintiöiden vuokraus perustuu tuottajien sopimukseen, jossa aktiivinen maidontuottaja voi vuokrata osan omistamastaan maitokiintiöstä yhden kiintiökauden ajaksi toiselle tuottajalle. Vuokranantajan tulee harjoittaa maidontuotantoa sekä vuokraushetkellä että vuokrasopimuksen päättyessä.

Tuottaja ei voi antaa kiintiöitä väliaikaisesti vuokralle peräkkäisinä kiintiökausina. Poikkeuksena ovat investoivat tilat, jotka saavat antaa käyttämättömiä kiintiöitä väliaikaisesti vuokralle yhteensä enintään kolmena peräkkäisenä kiintiökautena, jos heillä on voimassa oleva investointitukipäätös ja kiintiöiden käyttämättä jättäminen johtuu investoinnin keskeneräisyydestä.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Susanna Jansson
Puh. 020 7725 517
etunimi.sukunimi@mavi.fi