​9.2.2015

Maitokiintiön väliaikaista vuokraamista, tuottajien välistä kiintiökauppaa sekä kiintiön yhdistämistä tai siirtoa peltoalaan liittyen on haettava helmikuun loppuun mennessä, jos siirto halutaan voimaan kuluvalle kiintiökaudelle 2014–2015. Kuluva kiintiökausi 2014–2015 on viimeinen, koska EU:n maitokiintiöjärjestelmä päättyy 31.3.2015. Maa- ja metsätalousministeriö on linjannut ettei Suomessa oteta käyttöön kansallista järjestelmää nykyisten maitokiintiöiden tilalle.

Vuonna 2015 maidon tuotantotuen maksuperusteet muuttuivat. Etelä-Suomessa (tukialueet A ja B) maidontuotantoa tuetaan jatkossa lypsylehmäpalkkiolla. Pohjois-Suomessa (tukialue C) tukea maksetaan edelleen litrakohtaisesti, mutta maitokiintiöt eivät rajoita maidon tuotantotuen maksamista 1.4.2015 lähtien.

Hakemus toimitetaan ELY-keskukseen tai Ahvenanmaan valtionvirastoon. Hakemus on tehtävä Mavin lomakkeella 530106. Lomake löytyy internetistä osoitteesta suomi.fi tai sen voi pyytää kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta tai ELY-keskuksesta.

Väliaikainen maitokiintiöiden vuokraus perustuu tuottajien väliseen sopimukseen, jossa aktiivinen maidontuottaja voi vuokrata osan omistamastaan maitokiintiöstä yhden kiintiökauden ajaksi toiselle tuottajalle. Vuokranantajan tulee harjoittaa maidontuotantoa sekä vuokraushetkellä että vuokrasopimuksen päättyessä.

Tuottaja ei voi antaa kiintiöitä väliaikaisesti vuokralle peräkkäisinä kiintiökausina. Poikkeuksena ovat investoivat tilat, jotka saavat antaa käyttämättömiä kiintiöitä väliaikaisesti vuokralle yhteensä enintään kolmena peräkkäisenä kiintiökautena, jos heillä on voimassa oleva investointitukipäätös ja kiintiöiden käyttämättä jättäminen johtuu investoinnin keskeneräisyydestä.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja
Susanna Jansson
Puh. 0295 31 2436
etunimi.sukunimi (at) mavi.fi