23.10.2015

Euroopan komissio pyrkii edelleen lievittämään maitomarkkinoiden pitkään jatkunutta epätasapainoa maksamalla tukea maitotuotteiden yksityiselle varastoinnille. Tukikelpoisia tuotteita ovat juusto, rasvaton maitojauhe sekä voi.

Tuen saamisen edellytyksenä on, että hakija sitoutuu varastoimaan tukikelpoisia tuotteita sopimusvarastointijakson mukaisen ajan. Hyväksyttyjen varastointijaksojen pituus ja tukitasot ovat tuotekohtaisia.   

Yksityisen varastoinnin tuki juustolle, Suomella oma kiintiö

Tilapäinen yksityisen varastoinnin tukiohjelma juustoille on jälleen auki. Suomelle on varattu tukiohjelmaan oma 1 210 tonnin kiintiö. Tukikelpoisia tuotteita ovat kaikki CN-koodin 0406 mukaiset kypsät juustot poisluettuna sellaiset juustot, jotka eivät sovellu varastoitavaksi niiden tavanomaisen kypsytysajan jälkeen. 

Tukikelpoinen sopimusvarastointijakso on 60–210 päivää. Kiinteiden varastointikustannusten osalta tuen suuruus on 15,57 euroa/tonni. Lisäksi jokaiselta varastointipäivältä maksetaan tukea 0,40 euroa/tonni.

Rasvattoman maitojauheen varastointijaksot pitenevät ja tuki nousee

Rasvattoman maitojauhetta koskevaan tukiohjelmaan on tullut muutos, joka mahdollistaa entistä pidemmät tukekelpoiset varastointijaksot. 90–210 päivän varastoinnin lisäksi tukea maksetaan myös 365 päivää kestävästä varastoinnista. Kiinteiden kustannusten osalta maksetaan tukea 8,86 euroa/tonni. Enintään 210 päivää kestäviltä varastointijaksoilta päiväkohtaista tukea maksetaan lisäksi 0,16 euroa/tonni. Pitkillä 365 päivää kestävillä varastointijaksoilla päiväkohtainen tuki on 0,36 euroa/tonni.

Edelleen tukea myös voin varastointiin

Myös voi jatkaa tukikelpoisena tuotteena yksityisen varastoinnin piirissä. Tuen määrä kiinteiden varastointikustannusten osalta on 18,93 euroa/tonni. Sopimusvarastointipäivää kohden maksettava tuki on 0,28 euroa/tonni. Varastointijaksojen pituus on 90–210 päivää.

Yksityisen varastoinnin tuet haettavissa Maaseutuvirastosta

Tukea voivat hakea kyseisiä tuotteita valmistavat yritykset, jotka varastoivat tuotteensa Suomessa. Juuston osalta hakemusten viimeinen jättöpäivä on 15. tammikuuta 2016. Maitojauheen ja voin varastoinnin osalta hakemuksia voidaan jättää 29. helmikuuta 2016 saakka.


Lisätietoja tuesta ja tuen hakemisesta:
Yksikönjohtaja Maarit Mukkala
0295 31 2360
etunimi.sukunimi@mavi.fi

Yksityisen varastoinnin tuki