23.3.2018

Maaseutuvirasto on julkaissut verkkosivustollaan tietopaketin maksajavirastokokonaisuudesta maakuntavalmistelun tueksi.  Sivustolla kerrotaan, miten maakuntien tulee ottaa maksajavirastokokonaisuus huomioon omassa valmistelussaan. Osio sisältää esimerkiksi infografiikkaa tehtäväkokonaisuuksista ja luettelon Euroopan unionin maksajavirastovaatimuksista.

Suomi saa vuosittain noin 900 miljoonaa euroa rahoitusta Euroopan unionin maaseuturahaston ja maataloustukirahaston kautta. Osuus on noin 60–70 prosenttia kaikesta Suomelle kohdentuvasta Euroopan unionin rahoituksesta. Rahojen kanavoinnista tuensaajille vastaa maksajavirastokokonaisuus, johon kuuluvat tällä hetkellä Maaseutuvirasto (EU:n säädösten mukainen Suomen maksajavirasto), ELY-keskukset ja kuntien maaseutuhallinto. Maakuntauudistuksessa maksajavirastokokonaisuus muuttuu siten, että edellä mainitut kuntien ja ELY-keskusten tehtävät siirtyvät maakuntien tehtäviksi.

Maksajavirasto-osio mavi.fi-sivustolla

Lisätietoa Maaseutuvirastosta:

Tukipäällikkö Jaakko Rinne
0295 31 2383

Lakimies Eero Pirhonen
0295 31 2468

etunimi.sukunimi@mavi.fi