31.3.2014

Luonnonmarjoista puolukkaa tuli viime vuona myyntiin ennätysmäärä. Mustikkaakin kerättiin runsaasti. Lakkasato oli monen vuoden jälkeen paikoin erittäin runsas. Sen sijaan luonnonsienisato oli keskimääräistä heikompi. Herkkutattia tuli sienistä myyntiin eniten, mutta senkin sato oli vain keskinkertainen.

Puolukan myyntimäärä kohosi 10,7 miljoonaan kiloon. Viime vuoden puolukkasato on suurin vuodesta 1977 luonnonmarjojen ja -sienten kauppaantulomääriä selvittävissä Marsi-tutkimuksissa. Eniten puolukkaa kerättiin Länsi-Suomen suuralueelta, 52 % kokonaismäärästä. Poimintatulot kohosivat 12,4 miljoonaan euroon, jolla puolukka lunasti ykkössijan tuotekohtaisessa tulovertailussa.

Runsas lakkasato oli tervetullut monen perättäisen heikon vuoden jälkeen. Lapin läänin soilta tulee perinteisesti eniten myyntilakkaa. Nyt Lapin osuus oli 97 %. Poimintatuloa kertyi 1,3 miljoona euroa. Lakkaa myydään paljon suoraan kuluttajille. Lakan kilohinnan lasku lienee lisännyt paineita suoramyyntiin, joten lakan myynti oli suurempaa kuin saadut luvut osoittavat.

Mustikkaa kerättiin myyntiin 5,0 miljoona kiloa Määrä jäi 1,8 miljoonaa kiloa vuoden 2012 huippusadosta.

Marjasatoa kasvattaa myös lisääntyvä poiminta

Luonnonmarjojen poimintatuloja kertyi yhteensä 21,3 miljoona euroa. Tuloista Länsi-Suomen osuus oli 34 %, Itä-Suomen sekä Lapin läänin molempien 26 % ja Oulun läänin 14 %.

Suomessa oli satoaikana enenevä ulkomaalaisten poimijoiden joukko keräämässä lähinnä luonnonmarjoja. Talteenotto paranee eivätkä marjat jää metsiin pilaantumaan. Myyntimäärissä on ulkomaalaisten poimijoiden ansiosta tuntuva lisäys eikä kaikki selity satotason nousulla.

Sienisatoon vaikutti satokauden kuivuus

Sienistä eniten myyntiin tuli herkkutatteja. Määrä oli lähes puolet suurempi kuin edellisvuoden heikko sato. Herkkutatin arvoa lisäävät hyvät vientimahdollisuudet. Lähes koko määrä vietiin nytkin Etelä- ja Keski-Euroopan markkinoille. Haaparousku on tärkein suolasieni. Kantarelli- ja suppilovahvero ovat kotitalouspoimijoiden suosiossa.

Luonnonsienistä saatu poimintatulo oli 850 000 euroa, josta herkkutattitulon osuus oli 660 000 euroa. Sienituloista Itä-Suomen osuus oli 85 %.

Tiedot perustuvat Luonnonmarjojen ja -sienten kauppaantulomäärätutkimukseen vuodelta 2013 (MARSI). Tutkimuksen tiedot on kerätty marja- ja sienikauppaa harjoittavilta yrityksiltä. Tutkimuksella ei saada selville kaikkia myyntiin tulevia määriä. Yritykset antavat tiedot sen mukaan, miltä alueilta tuotteet on kerätty.

Tutkimuksen toimeksiantaja on Maaseutuvirasto ja tekijä Suomen Gallup Elintarviketieto Oy.

 

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Lea Anttalainen
0295 31 2423
etunimi.sukunimi(at)mavi.fi

Marsi-tutkimus