14.9.2016

Selvitys Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja Maaseutuviraston yhdistämisestä luovutettiin keskiviikkona 14.9.2016 maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle. Selvityksessä kiinnitettiin huomiota mahdollisen yhdistämisen hyötyihin ja riskeihin sekä siihen, mitä vaikutuksia yhdistämisellä olisi virastojen lakisääteisen toiminnan vaikuttavuuteen, tuottavuuteen ja tehokkuuteen. Ministerille luovutettiin samalla myös MMM:n virkatyönä tehty selvitys mahdollisen yhdistämisen vaikutuksesta virastojen tietohallintoon.

Selvitysryhmä ehdottaa kolmea eri vaihtoehtoa virastojen tulevaisuudelle:

1) nykyisen virastojaon pitäminen
2) virastojen yhdistämistä maakuntauudistuksen yhteydessä
3) virastojen yhdistämistä maakuntauudistuksen jälkeen.

Selvitysryhmä katsoo, että virastojen mahdollinen yhdistäminen on ratkaistava sen perusteella, mitä tavoitteita halutaan korostaa. Yhdistämiseen vaikuttaa ennen muuta se, halutaanko virastoilta hyviä tuloksia lähivuosina vai korostetaanko uudistumista ja tuloksia pidemmällä aikavälillä.

 

Lisätietoja:
Maa- ja metsätalousministeriön tiedote ja selvitykset