30.5.2014

EU-osarahoitteiset maataloustuotteiden tiedotus- ja menekinedistämisohjelmat ovat EU:n sisämarkkinoille ja kolmansiin maihin suunnattuja 1–3-vuotisia kampanjoita. Kampanjoiden tarkoituksena on lisätä kansalaisten tuotetietämystä ja tuotteiden menekkiä sekä avata maataloustuotteille markkinoita Euroopan ulkopuolelle. Euroopan yhteisö ja Suomen valtio rahoittavat ohjelmia yhdessä. Ohjelmien hakuaika on 1.6.2014–30.9.2014.

Hyväksyttäviä tuotteita sisämarkkinoille suuntautuvissa ohjelmissa ovat esimerkiksi luomutuotteet, tuoreet hedelmät ja vihannekset, hedelmä- ja vihannesjalosteet, siemenöljyt, hunaja, lampaanliha sekä maito ja maitotuotteet. Kolmansiin maihin suuntautuvissa ohjelmissa hyväksyttyjä tuotteita ovat myös esimerkiksi naudan- ja sianliha, laadukas siipikarjanliha sekä vilja- ja riisijalosteet.

Ohjelmaehdotuksen tekijä voi olla kyseistä tuotealaa tai -aloja edustava järjestö tai toimialakohtainen organisaatio. Ohjelman toimeenpanijaksi valitaan kilpailutusmenettelyn jälkeen yksi tai useampi yritys, yleensä mainostoimisto. Toimeenpanijan valintaan liittyvään kilpailutusmenettelyyn tulee varata aikaa noin viisi kuukautta.

EU:n rahoitusosuus on 50 prosenttia, Suomen valtion osuus 20 prosenttia ja hakijajärjestön omarahoitusosuus 30 prosentin ohjelman kustannuksista. Poikkeuksena ovat koululaisille suunnatut hedelmien ja vihannesten menekinedistämiskampanjat, joita yhteisö rahoittaa 60 prosentin osuudella kustannuksista.

Ensisijaisesti ohjelmaehdotuksia toivotaan luonnonmukaisesti tuotetuista tuotteista, elävistä kasveista ja kukkaviljelytuotteista sekä maitotuotteista. Lisäksi toivotaan ohjelmaehdotuksia tuotteista, joilla on suojattu alkuperänimitys (SAN), suojattu maantieteellinen merkintä (SMM) tai jotka kuuluvat aitojen perinteisten tuotteiden (APT) järjestelmään tai vapaaehtoisten laatuilmaisujen järjestelmään.

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Yksikönjohtaja Maarit Mukkala, 0295 31 2360
Ylitarkastaja Päivi Vaismaa, 0295 31 2365
etunimi.sukunimi(at)mavi.fi