19.11.2013

EU-osarahoitteiset maataloustuotteiden tiedotus- ja menekinedistämisohjelmat ovat EU:n sisämarkkinoille ja kolmansiin maihin suunnattuja 1–3-vuotisia kampanjoita. Niiden tarkoituksena on lisätä kansalaisten tuotetietämystä ja tuotteiden menekkiä sekä avata maataloustuotteille markkinoita Euroopan ulkopuolelle. Euroopan yhteisö ja Suomen valtio rahoittavat ohjelmia yhdessä. Ohjelmien hakuaika on 18.11.2013–15.4.2014.

Hyväksyttäviä tuotteita sisämarkkinoille suuntautuvissa ohjelmissa ovat esimerkiksi tuoreet hedelmät ja vihannekset, hedelmä- ja vihannesjalosteet, siemenöljyt, lampaanliha ja luomutuotteet. Kolmansiin maihin suuntautuvissa ohjelmissa hyväksyttyjä tuotteita ovat myös esimerkiksi naudan- ja sianliha, laadukas siipikarjanliha sekä vilja- ja riisijalosteet.

Ohjelmaehdotuksen tekijä voi olla kyseistä tuotealaa tai -aloja edustava järjestö tai toimialakohtainen organisaatio, esimerkiksi yleishyödyllinen rekisteröity yhdistys. Ohjelman toimeenpanijaksi valitaan kilpailutusmenettelyn jälkeen yksi tai useampi yritys, yleensä mainostoimisto. Toimeenpanijan valintaan liittyvään kilpailutusmenettelyyn tulee varata aikaa noin viisi kuukautta.

EU:n rahoitusosuus on 50 prosenttia, Suomen valtion osuus 20 prosenttia ja hakijajärjestön omarahoitusosuus 30 prosentin ohjelman kustannuksista. Poikkeuksena ovat koululaisille suunnatut hedelmien ja vihannesten menekinedistämiskampanjat, joita yhteisö rahoittaa 60 prosentin osuudella kustannuksista.

Ensisijaisesti ohjelmaehdotuksia toivotaan luonnonmukaisesti tuotetuista tuotteista, elävistä kasveista ja kukkaviljelytuotteista sekä maitotuotteista. Lisäksi toivotaan ohjelmaehdotuksia tuotteista, joilla on suojattu alkuperänimitys (SAN), suojattu maantieteellinen merkintä (SMM) tai jotka kuuluvat aitojen perinteisten tuotteiden (APT) järjestelmään tai vapaaehtoisten laatuilmaisujen järjestelmään.


Lisätietoja:
Ylitarkastaja Päivi Vaismaa, 020 7725 542, etunimi.sukunimi@mavi.fi  
Yksikönjohtaja Maarit Mukkala, 020 7725 575, etunimi.sukunimi@mavi.fi
EU-osarahoitteinen tiedotus- ja menekinedistämisohjelma.