​19.6.2014

 

Metsämarjojen ja -sienten varastointituki 2014 pohjoisen tuen alueella (= C-tukialueella) on haettavissa. Tuki on tarkoitettu pohjoisen tuen alueella poimittujen ja varastoitujen metsämarjojen ja -sienten pitkäaikaisesta varastoinnista aiheutuneiden kustannusten osittaiseen korvaamiseen.

Varastointitukihakemus (lomake 237) on jätettävä 16.7.2014 mennessä siihen ELY-keskukseen, jonka toimialueella varastot sijaitsevat. Maaseutuvirasto postittaa lomakkeen ohjeineen viime vuonna tukea hakeneille. Tukihakemuslomakkeen saa ELY-keskuksesta ja internetistä osoitteesta www.suomi.fi.

Tukiehdot eivät ole muuttuneet

Tukea voidaan maksaa elinkeinonharjoittajille, joilla on tietyt tekniset vaatimukset täyttävä varasto C-tukialueella. Varastossa on oltava 30.6.2014 pohjoisen tuen alueella ennen vuotta 2014 poimittuja, ihmisravinnoksi tarkoitettuja metsämarjoja ja -sieniä.

Tuen saannin ehtona on lisäksi, että tuenhakija on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Hakijan on myös pystyttävä osoittamaan ilmoittamansa varastomäärät oikeiksi ja pohjoisen tuen alueelta poimituiksi esimerkiksi kuittien, kirjanpidon ja poimijalistojen avulla. Tukeen vaikuttavista muutoksista on ilmoitettava kirjallisesti tukea käsittelevälle viranomaiselle 10 työpäivän kuluessa.

Varastointitukea maksetaan tuorepainokiloa kohti enintään seuraavasti: lakka 34 senttiä/kg, muut metsämarjat 10 senttiä/kg ja metsäsienet 42 senttiä/kg. Maksatus tapahtunee marraskuun 2014 puolivälissä.


Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja
Lea Anttalainen
0295 31 2423
etunimi.sukunimi (at) mavi.fi