18.5.2017

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin täydentävien ehtojen valvonnassa otetaan EU:ssa käyttöön uusi käytäntö, jossa inhimillisen erehdyksen takia myöhästyneistä ilmoituksista ei aina aiheudu seuraamuksia.

Virheelliset tai myöhässä tehdyt eläinrekisteri-ilmoitukset aiheuttavat valvonnan seurauksena leikkauksia maksettaviin tukiin sekä täydentävien ehtojen että eläinpalkkion ehtojen kautta. Nyt käyttöön otettava käytäntö tuo lievennystä täydentävien ehtojen seuraamuksiin, jos viivästymisen syynä on inhimillinen erehdys.  Virheellisistä rekisteritiedoista täydentävien ehtojen mukainen seuraamus aiheutuu kuitenkin myös jatkossa. Myöskään eläinpalkkion ehtoja tämä komission ohjeistama helpotus ei valitettavasti koske.

Lue lisää: MMM:n tiedote 18.5.2017