17.8.2015

Maaseutuvirasto on avannut uuden sähköisen asiointipalvelun koulumaitotuen asiakkaille. Nekka-palveluun on koottu yhteen asiakas- ja toimipisterekisteröinti, valtuutusten hallinnointi, koulumaitotuen hakeminen, hakemusten käsittely ja päätösten selailu. Asiointipalvelua käyttävät toimittajahakijat, kunnat ja kouluja/päiväkoteja omistavat organisaatiot, jotka saavat EU:lta koulumaitotukea.

Nekka-palvelu on kehitetty helpottamaan asiointia. Palvelu ohjaa käyttäjää asioinnin aikana. Käyttäjä saa myös lähettämistään ja viranomaisen asiakirjoista tiedon sähköpostiinsa. Nekka-asiointipalveluun (https://nekka.mavi.fi) kirjaudutaan Verohallinnon ylläpitämällä Katso-tunnisteella.

Nekka-palvelusta on saatavissa tietoa Mavin verkkosivustolta (www.mavi.fi/nekka). Lisäksi koulumaitotuen hakuoppaassa kerrotaan koulumaitotuesta ja Nekka-palvelusta.

Koulumaitotuki edistää maidon käyttöä

Koulumaitotuen tarkoituksena on edistää maidon ja maitovalmisteiden käyttöä jäsenvaltioiden kouluissa ja päiväkodeissa. Tuki määräytyy oppilaiden kulutuksen mukaisesti. Enimmillään tukea voi saada 2,5 dl:lle oppilasta ja koulupäivää kohden. Tuettuja tuotteita ovat rasvaton maito ja ykkösmaito, enintään 1 % rasvaa sisältävät piimät, jogurtit, viilit ja rahkat sekä tietyt juustot.

Kunnat ja organisaatiot hakevat koulumaitotukea omistamilleen kouluille ja päiväkodeille joko itse tai valtuuttamalla toimittajahakijan hakemaan tuen puolestaan. Toimittajahakijoita ovat Mavin hyväksymät meijerit ja kaupan alan yritykset, jotka myyvät tuetulla hinnalla maitotuotteita kouluille ja päiväkodeille.

Tuki maksetaan kokonaisuudessaan Euroopan unionin varoista. Vuonna 2014 koulumaitotukea maksettiin Suomessa yhteensä noin 3,7 miljoonaa euroa. Tuen toimeenpanosta Suomessa vastaa Mavin markkinatukiosasto.

Mavi tarjoaa sähköisiä asiointipalveluja

Maaseutuvirasto kehittää hallinnon sähköisiä asiointipalveluja. Koulumaitotuen Nekka on uusin hallinnon asiakkaille tarjottava verkkopalvelu. Mavin muut sähköiset asiointipalvelut ovat yritys-, hanke- ja rakennetukien asiointipalvelu Hyrrä ja viljelijöiden verkkoasiointipalvelu Vipu.

 

Lisätietoa Nekka-asiointipalvelusta:
Ylitarkastaja Ulla Kujala
0295 31 2349
etunimi.sukunimi@mavi.fi

www.mavi.fi/nekka

Nekka-asiointipalvelu https://nekka.mavi.fi