13.12.2016

Viljelijät voivat ensi kesästä lähtien saada neuvontaa maatilan nykyaikaistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen. Neuvonta rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ja viljelijän maksettavaksi jää arvonlisäveron osuus. Nykyisellään neuvontaa voi saada 30 eri aihealueesta, muun muassa ympäristöasioista. Uudesta neuvontaosiosta toivotaan apua maatilojen kannattavuusongelmiin.

Tuettavien neuvontapalveluiden enimmäismäärä nousee ensi vuonna 7000 euroon viljelijää kohden koko ohjelmakauden 2014–2020 aikana. Aiemmin enimmäismäärä on ollut 3500 euroa viljelijää kohti.

Työkaluja talousvaikeuksissa oleville tiloille

Uudessa neuvontaosiossa neuvoja tekee maatilalla tilannearvion toiminnasta ja sen kannattavuudesta. Neuvoja etsii kehittämiskohteet, selvittää erilaiset vaihtoehdot maatilan nykyaikaistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen sekä tekee niistä laskelmat. Maatila saa kirjalliset dokumentit tilannearviosta ja vaihtoehtolaskelmista. Tämän jälkeen viljelijä harkitsee, mihin suuntaan maatilaa kehitetään. Liiketoimintasuunnitelman laadinta ei sisälly neuvontaosioon eikä rahoituksella voida tehdä toimia, joihin on tarjolla muuta valtionavustusta.

Tärkein kohderyhmä uudelle neuvonnalle ovat taloudellisissa vaikeuksissa olevat ja velkaiset maatilat. Myös muut tilat voivat käyttää neuvojia apuna esimerkiksi yhtiöittämisen suunnitteluun tai markkinoinnin kehittämiseen. Neuvojat voivat auttaa kartoittamaan myös sukupolvenvaihdoksen mahdollisuuksia, aikataulutusta ja velkojen maksusuunnitelmia.

Maaseutuvirasto valitsee kilpailukykyneuvontaa antavat neuvojat kilpailuttamalla hankintalain mukaisesti alkuvuodesta 2017. Sopimukset neuvojien kanssa saadaan tehtyä arviolta maalis–huhtikuussa.

Ympäristöasiat suosituin neuvonta-aihe

Yli 10 000 maatilaa on saanut neuvontaa kahden viime vuoden aikana. Eniten neuvontakäyntejä on tehty ympäristöasioihin liittyen – kolmasosa neuvontakäynneistä on ympäristöneuvontaa. Muita suosittuja aihealueita ovat olleet viherryttäminen, luomutuotanto, eläinten hyvinvointi ja tuotantoeläinten terveydenhuolto.

Neuvontakorvausta on maksettu neuvojille tähän mennessä noin 4 miljoonaa euroa.  Järjestelmän piirissä on lähes 600 neuvojaa.

Lisätietoa neuvonnasta saa osoitteesta www.mavi.fi/neuvonta. Järjestelmään hyväksytyt neuvojat ovat neuvojarekisterissä: www.mavi.fi/neuvojarekisteri

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Heikki Pajala
0295 31 2378
heikki.pajala (at) mavi.fi