25.8.2016

Uusi toimintamalli Maaseutuvirastossa parantaa yhteistoimintaa tukien haun, valvonnan, maksamisen ja tietojärjestelmien välillä. Tavoitteena on tuottaa hyötyä sekä hallinnon asiakkaille että virastoa ohjaavalle maa- ja metsätalousministeriölle, kuntien yhteistoiminta-alueille, ELY-keskuksille ja Leader-ryhmille. Tukiprosessien mukaan rakentuva organisaatio on toiminnassa 1.9.2016 alkaen. 

Maaseutuvirasto on jo muutaman vuoden ajan organisoitunut viljelijätukien, hanke-, yritys- ja rakennetukien sekä markkinatukien prosessien mukaisesti. Organisaatiouudistuksen tarkoitus on edelleen vahvistaa Mavin toimintaa prosessiorganisaationa. Muutoksen valmistelu alkoi koko henkilöstön voimin vuosi sitten syksyllä 2015. 

Maaseutuvirastossa on syyskuun alusta alkaen kolme osastoa: maatalousosasto, maaseudun kehittämisosasto ja markkinaosasto. Kukin osasto ottaa haltuunsa sille kuuluvan tukiprosessin. Osasto vastaa tukijärjestelmiensä toimeenpanosta, niihin liittyvistä tietojärjestelmistä ja alaisen hallinnon ohjauksesta. Tietojärjestelmiä ylläpidetään ja kehitetään yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa.

Maatalousosastolle kuuluvat viljelijätuet, maaseudun kehittämisosastolle hanke-, yritys- ja rakennetuet ja markkinaosastolle markkinatuet. Maatalousosaston johtaja on Jukka Pekonniemi, maaseudun kehittämisosaston johtaja Antti-Jussi Oikarinen ja markkinaosaston johtaja Marja Husu.

Osastorajat ylittäviä toimintakokonaisuuksia on niin ikään kolme. Varainhoito vastaa EU-taloudesta, kirjanpidosta ja raportoinnista. Hallintopalveluiden tehtäviin kuuluvat virastotalous, henkilöstöhallinto ja toiminnan ja talouden suunnittelu. Tieto- ja teknologiapalvelut ohjaa ja kehittää tiedonhallintaa sekä viraston yhteisiä ICT-prosesseja, menetelmiä ja palveluja. Varainhoitojohtaja on Erja Loppi, henkilöstö- ja hallintojohtoja Ulla Oas ja tietohallintojohtaja Juha Antila, joka aloittaa uutena henkilönä Mavin organisaatiossa syyskuun alussa. 

Osastonjohtajat ja toimintakokonaisuuksien johtajat raportoivat ylijohtajalle. Suoraan hänen alaisuudessaan ovat myös sisäinen tarkastus, laadunvalvontayksikkö ja viestintä.