9.5.2016

Maaseutuvirasto siirtyy 1.9.2016 alkaen tukiprosessien mukaan järjestettyyn prosessiorganisaatioon. Organisaatio rakentuu viljelijätukien ja hanke-, yritys- ja rakennetukien sekä markkinatukien prosessien mukaisesti. Uudistus parantaa tukien haun, valvonnan, maksamisen ja tietojärjestelmien yhteistoimintaa.

Tavoitteena on, että uuden organisaation myötä viraston toiminta tehostuu suhteessa tuenhakijoihin ja hallintokumppaneihin. 

Osastonjohtajat ja yksikönpäälliköt on valittu tehtäviinsä 1.9.2016 alkaen ja henkilöstö on sijoitettu uuteen organisaatiorakenteeseen. Leena Tenhola jatkaa Maaseutuviraston ylijohtajana huhtikuun loppuun 2017, jolloin hänen 5-vuotinen ylijohtajakautensa päättyy.

Maaseutuvirastoon ollaan rekrytoimassa hankejohtaja. Hän tulee edistämään tietojärjestelmien kehittämis- ja ylläpitotyötä yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Syyskuun alussa hän siirtyy organisaatiouudistuksen myötä Maaseutuviraston tietohallintojohtajaksi.

Organisaatiouudistuksesta lisää Maaseutuviraston blogissa.


Lisätietoja:
Ylijohtaja Leena Tenhola
0295 31 2448
etunimi.sukunimi@mavi.fi