24.2.2016

Maaseutuvirasto maksaa EU:n lypsylehmä- ja nautapalkkion vain maatiloille, jotka ovat jättäneet osallistumisilmoituksen palkkiojärjestelmiin. Osalla maatiloista osallistumisilmoitus jäi viime vuonna tekemättä, minkä vuoksi vuoden 2015 palkkioita ei voida maksaa kyseisille tiloille. 

– Maaseutuvirastossa on selvitetty perusteellisesti mahdollisuuksia maksaa palkkiot puuttuvista osallistumisilmoituksesta huolimatta. Voimassa oleva lainsäädäntö on kuitenkin yksiselitteinen: jos viljelijä ei ole hakenut palkkiota, perusteita sen maksamiseen ei valitettavasti ole, Maaseutuviraston ylijohtaja Leena Tenhola sanoo.

Osallistumisilmoituksia lypsylehmä- ja nautapalkkiojärjestelmiin jätettiin vuonna 2015 noin 14 300 kappaletta. Maaseutuviraston tietoon on tullut noin 160 maatilaa, joilla osallistumisilmoitus on jäänyt tekemättä.

Tukiuudistus toi muutoksia EU:n eläinpalkkioihin

Aiempi nautapalkkiojärjestelmä päättyi vuoden 2014 lopussa, kun eläinpalkkiot uudistuivat osana EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa. Uusia lypsylehmä- ja nautapalkkioita hakevien viljelijöiden piti tehdä osallistumisilmoitus palkkiojärjestelmiin vuonna 2015. Maaseutuvirasto tiedotti uudistuksista kaikkia maatiloja ensimmäisen kerran joulukuussa 2014.

Viljelijät saivat tehdä osallistumisilmoituksen sähköisesti verkkoasiointipalvelu Vipussa tai paperilomakkeella. Sähköisessä asioinnissa ei ole havaittu ongelmia ilmoituksen jättämisessä. Osallistumisilmoituksia jäi tekemättä sekä sähköisesti että paperilomakkeilla muita tukia hakeneilta viljelijöiltä.

Maatilat, jotka eivät ole ilmoittautuneet eläinpalkkiojärjestelmiin vuonna 2015, voivat jättää osallistumisilmoituksen tänä vuonna. Ilmoituksen voi jättää Vipu-palvelussa tai lomakkeella 184 15.6. mennessä.


Lisätietoa Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Marika Lehtinen
0295 31 2489
etunimi.sukunimi@mavi.fi