2.6.2017

Viljelijätukihaku on parhaillaan käynnissä verkkoasiointipalvelu Vipussa, jossa noin kolmannes maatiloista on lähettänyt päätukihakemuksensa. Sähköisiä hakemuksia on palautettu 2.6. mennessä yhteensä noin 17 700 kappaletta. Lisäksi noin 8 300 hakijaa on jo käynyt aloittamassa hakemuksen täyttämisen, mutta ei ole vielä lähettänyt sitä. Tukihaku päättyy Vipu-palvelussa torstaina 15.6.2017 kello 23.59. Kaikkia tukihakemuksen tietoja voi tarvittaessa muuttaa viimeiseen hakupäivään asti.

Viimeistään nyt viljelijöiden kannattaa kirjautua Vipuun ja aloittaa hakemuksen täyttäminen. Vipu-palvelussa on tarkisteita ja toimintoja, jotka auttavat viljelijää varmistamaan, että hakemuksen tiedot ovat oikein ja tukiehdot täyttyvät. Lista kaikista Vipuneuvojan tarkistamista asioista on saatavilla mavi.fi-sivustolla. Uutta tukihaussa on Vipuneuvojan alustava arvio maatilalle myönnettävistä pinta-alaperusteisista tuista. Viljelijä pääsee katsomaan tukiarviota valittuaan tuet, joita aikoo hakea.

Viljelijän kannattaa aina tehdä peruslohkomuutokset hyvissä ajoin ennen tukihakemuksen lähettämistä, jolloin kunnat ehtivät käsitellä ne tukien hakua varten. Myös Vipuneuvojan tarkisteet toimivat oikein, kun tukia hakiessa käytettävissä ovat lopulliset peruslohkot.

Aktiiviviljelijäilmoitus tehtävä paperilomakkeella, jos maatila hakee vain eläinpalkkioita

EU:n eläinpalkkioiden maksamisen ehtona on, että hakija tekee vuosittain ilmoituksen aktiiviviljelijän määritelmän täyttymisestä.  Aktiiviviljelijäilmoituksen voi tehdä Vipu-palvelussa päätukihaun yhteydessä. Jos maatila ei hae peltotukia, ilmoituksen voi tehdä paperilomakkeella 101B.

Tukioikeuksien varantohaku käynnissä 15.6. asti

Vuosittain järjestettävän tukioikeuksien varantohaun hakulomake 289 ja ohje ovat saatavilla mavi.fi-sivustolta. Täytetty hakulomake palautetaan ELY-keskukseen tai Ahvenanmaalla Ahvenanmaan valtionvirastoon viimeistään 15.6.2017. 

Vipu-palvelun käyttäjätilastot

Lisätietoja viljelijöille:

Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätietoja medialle:

Yksikönjohtaja Piia Ylikoski

0295 31 2344

Tietojärjestelmäasiantuntija Maria Jukkola

0295 31 2356

etunimi.sukunimi(at)mavi.fi