29.4.2015

Maatalouden ja maaseudun tukien toimeenpano on tietojärjestelmäkeskeistä toimintaa. Myös Maaseutuvirastossa tehtävät ja hallinnon palvelut perustuvat tietojärjestelmiin. Hallinnon asiakkaille tietojärjestelmät näkyvät sähköisinä palveluina, kuten viljelijöiden Vipu tai hanke-, yritys- ja rakennetukien Hyrrä.

Tietohallintomenot ovat suurin yksittäinen kustannuserä Mavin vuosittaisissa toimintamenoissa. Kun Mavin toiminnan kustannukset vuonna 2014 olivat yhteensä 27,5 miljoonaa euroa, IT-toiminnan menot siitä olivat noin 54 %.

Ohjelmakauteen vaihtumiseen varauduttiin vuonna 2014 uudistamalla tietojärjestelmiä. Uusi tukisovellus rakennettiin palvelemaan viljelijätukien sähköistä hallintoa. Vastaavaa kehitystyötä tehtiin yritys-, hanke- ja rakennetukien sähköiseen hallintoon. Tukihallinnon asiakkaille panostukset näkyivät sähköisinä asiointipalveluina. Mavin tietohallinnossa tekeminen kohdistuu ydintietojärjestelmien lisäksi yhteentoimivuuspalveluihin ja teknologia-alustapalveluihin.

Kustannukset pienemmät kuin Ruotsissa

Verrattaessa Suomen ja muiden Euroopan maiden tietojärjestelmäkustannuksia Suomi käyttää toimintoihin rahaa selvästi maltillisemmin. Esimerkiksi viljelijätukien hallinnointiin käytettävän tukisovelluksen ja viljelijöiden sähköisen asioinnin kehittämisen kokonaiskustannus Suomessa on 12 miljoonaa euroa. Ruotsissa vastaavan viljelijätukijärjestelmän kokonaisbudjetti on noin kolme kertaa suurempi.

Suomeen ja Ruotsiin verrattuna budjetti on moninkertainen Isossa-Britanniassa, missä on pyritty luomaan täysin sähköistä viljelijätukihallintoa tukeva tietojärjestelmä. Budjetti on lähes 215 miljoonaa euroa. Maaliskuussa Isossa-Britanniassa päätettiin lykätä järjestelmän käyttöönottoa teknisten ongelmien takia ja käyttää pääosin paperista tukihakua sähköisillä palveluilla täydennettynä.

EU:n maksajavirastojen ICT-konferenssi Suomessa

EU:n maksajavirastot vastaavat kahden eurooppalaisen rahaston eli maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Euroopassa on 81 maksajavirastoa. Suomessa Maaseutuvirasto tekee EU:n maksajavirastotehtäviä ja maksaa mm. viljelijätuet ja maaseudun yritys- ja hanketuet.

Maksajavirastojen ICT-asioita käsitellään säännöllisin väliajoin eri maissa Panta Rhei -yhteistyökonferensseissa. Tapaamisten tarkoituksena on jakaa tietoa ja kokemuksia maksajavirastojen ICT-henkilöjen välillä. Tärkeimpänä tavoitteena on kehittää EU:n yhteisen maatalouspolitiikan toimeenpanoa.

Panta Rhei -konferenssi pidetään tällä kertaa Suomessa. Kolmipäiväiseen konferenssiin 4.–6.5.2015 Leville kokoontuu noin sata eurooppalaista maksajavirastojen ICT-asiantuntijaa sekä edustus EU-komissiosta ja EU:n tilintarkastustuomioistuimesta. Ajankohtainen keskustelunaihe tilaisuudessa on uuden ohjelmakauden aloitus ja tukijärjestelmien toimeenpano. Muita aiheita ovat mm. tietoturvallisuus ja IT-strategiat. Konferenssin järjestelyistä vastaa Maaseutuvirasto. 

 

Lisätietoja:
Ylijohtaja Leena Tenhola
0295 31 2448

Tietohallintopäällikkö Jani Alkava
0295 31 2314

etunimi.sukunimi(at)mavi.fi