​13.5.2015

Viljelijät tekivät 12.5. päättyneessä viljelijätukihaussa kaikkien aikojen ennätysmäärän sähköisiä hakemuksia. Käyttäjämäärä kasvoi reippaasti: kaiken kaikkiaan yli 45 000 tilaa käytti sähköistä asiointia, kun viime vuonna käyttäjiä oli noin 34 000. Sähköisten hakemusten osuus on jo yli 80 prosenttia kaikista hakemuksista.

Luvut tarkentuvat, kun kunnat ovat saaneet paperisesti jätetyt hakemukset tallennettua. Silloin saadaan myös tarkempaa tietoa sähköisten hakemusten osuuksista alueittain.  

Sähköisen asioinnin suosio viljelijätukihaussa on kasvanut vuosi vuodelta. Viime vuonna sähköisesti jätettiin 60 prosenttia hakemuksista. Tänä keväänä viljelijät hakivat ensimmäistä kertaa CAP-uudistuksen ja uuden maaseutuohjelman tukia. Viljelijät saivat uudistuneiden tukiehtojen mukaisen hakemuksen tekemiseen apua sähköisen asioinnin tarkisteista ja ohjeista.

Sähköinen asiointi on osa viljelijän arkea

Kevään tukihaku avautui vaiheittain. Jo helmi–maaliskuussa Vipu-palvelussa pystyi tekemään kasvihuonetuen ja kansallisten kotieläintukien ennakoiden hakemukset sähköisesti. Peruslohkomuutosten teko oli mahdollista maaliskuun alusta ja kasvulohkotietojen tallennus huhtikuun alusta lähtien. Päätukihakemuksen jättäminen sähköisesti onnistui 15.4. alkaen.

Sähköinen asiointi toimi luotettavasti haun ajan. Ainoan käyttökatkoksen aiheutti päätukihaun avautumispäivänä tapahtunut tietoliikennehäiriö, joka vaikutti moniin valtion verkkopalveluihin samanaikaisesti.

Sähköinen haku on tullut viljelijöille tutuksi ja luontevaksi tavaksi tehdä tukihakemus. Ne, jotka ovat kerran hakeneet sähköisesti, eivät kokemuksen mukaan enää palaa paperihakemukseen. Päätukihaun lailla kansallisten kotieläintukien ennakkohaun ja kasvihuonetuen haun sähköisten hakemusten osuudet kasvoivat. Ennakoita haki sähköisesti 68 prosenttia hakijoista ja kasvihuonetukea 65 prosenttia hakijoista.

Kylvöalojen muutoksia voi ilmoittaa kesäkuussa

Vipu-palvelu on auki myös päätukihaun jälkeen. Viljelijät voivat tehdä Vipu-palvelussa ilmoituksen hakuajan jälkeen tapahtuneista kylvöalojen muutoksista 15.6.2015 saakka. Muutoshaun aikana on mahdollista tehdä myös sähköisiä lohkojen rajakorjauksia. Muutosilmoituksen avautumisesta tiedotetaan vielä myöhemmin.

Lisätietoja:
Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Tietojärjestelmäasiantuntija Piia Ylikoski
0295 31 2344
Erityisasiantuntija Mirva Kauppinen
0295 31 2428
etunimi.sukunimi(at)mavi.fi