12.4.2016

Kansallisten peltotukien ja satovahinkokorvausten maksaminen viljelijöille alkaa torstaina 14.4.2016. Maksussa ovat vuoden 2015 yleinen hehtaarituki, nuorten viljelijöiden tuki ja sokerijuurikkaan kansallinen tuki. Satovahinkokorvaukset maksetaan vuonna 2015 viljelmille aiheutuneista satovahingoista.

Kansallisten peltotukien tukitasot ovat keväällä 2015 päätetyn mukaisia. Maksettava kansallisten peltotukien summa on yhteensä noin 18,7 miljoonaa euroa. Satovahinkokorvauksia maksetaan yhteensä noin 9,5 miljoonaa euroa.

Valtion rahoittama satovahinkokorvausjärjestelmä päättyy nyt korvattaviin vahinkoihin ja samalla siirrytään vakuutuspohjaiseen järjestelmään. Markkinoilla on jo tarjolla muutamia satovahinkovakuutuksia.

Satovahinkoja oli runsaasti vuonna 2015

Vuodelta 2015 satovahinkokorvauksia maksetaan 2,5 kertaa enemmän kuin keskimääräisenä vahinkovuonna. Satovahinkoja aiheuttivat erityisesti kesän runsaat sateet ja märkyys.

Satovahinkokorvauksia haettiin yhteensä noin 48 000 hehtaarilta. Korvauksia maksetaan noin 1 250 maatilalle.

Satovahinkokorvauksen määrän laskemisessa käytetään tietoja alueen keskimääräisistä sadoista ja hinnoista. Vahinkovuonna saadun sadon arvo vähennetään normaalin vuoden sadon arvosta ja näin saadaan laskettua vahingon arvo. Viljelijän omavastuu on 30 % normaalin sadon arvosta. Sen ylittävästä satovahingon määrästä korvataan 90 %.

Maksuilmoitukset poistuvat

Maaseutuvirasto ei postita enää maksuilmoituksia 1.4.2016 lähtien. Ilmoitukset on lähetetty tähän asti viljelijöille tukien maksamisen yhteydessä. Vuosittaisen tukiyhteenvedon viljelijät saavat jatkossa postitse alkuvuodesta. Maatilalle maksetut tuet ovat tarkistettavissa Vipu-palvelusta.

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Kansalliset peltotuet, ylitarkastaja Lea Anttalainen
0295 31 2423

Satovahinkokorvaukset, ylitarkastaja Susanna Jansson
0295 31 2436

Sähköposti: etunimi.sukunimi@mavi.fi