13.6.2017

ELY-keskukset aloittavat maatiloilla tehtävät peltovalvonnat kesäkuun puolivälissä viljelijöiden päätukihaun päätyttyä. Peltovalvonta kohdistuu tänä vuonna noin 2 500 tilalle. Valvonnassa maatilalla tarkastetaan muun muassa kaikkien kasvulohkojen pinta-alat, viljelykasvit, viljelytapa ja tukiehtojen noudattaminen.

Viljelijä voi valmistautua valvontaan ja jouduttaa sitä varmistamalla, että kaikki tarvittavat asiakirjat ovat saatavilla ja tiedot ovat ajan tasalla. Valvonnassa tarkastettavista asiakirjoista on listaus mavi.fi-sivustolla. Peltovalvonnoista lähetetään valvonnan jälkeen tilalle yhteenveto, jossa on kerrottu lohkokohtaisesti mittaustulokset ja mahdolliset tilalla havaitut tukiehtopuutteet. Lopullinen tukikohtainen valvontatulos tulee loppumaksujen jälkeen lähetettävälle tukipäätökselle.

Eläintukia valvotaan ympäri vuoden

Eläintukien valvonnat ovat alkaneet jo vuoden alussa, sillä eläinvalvontoja on tehtävä ympäri vuoden. Eläintukien valvonnan tilakäynnillä tarkastaja toteaa eläinten kokonaislukumäärän ja vertaa sitä eläinluetteloon sekä eläinrekisteriin ilmoitettuihin tietoihin. Näiden lisäksi tarkastetaan korvamerkittävien eläinten korvamerkit ja se, että ilmoitukset eläinluetteloon ja -rekisteriin on tehty ajoissa.

Valvonnat on tehtävä ennen tukien maksamista

Viljelijätukien maksamisen ehtona on, että tukia hakeneista maatiloista vähintään viisi prosenttia valvotaan vuosittain. Maatiloilla tehtävien valvontojen lisäksi hakemukset tarkastetaan hallinnollisesti. Valvonnat on säädösten mukaan tehtävä ennen kuin tuet voidaan maksaa. ELY-keskusten tavoitteena on saada tilavalvonnat tehtyä marraskuun puoliväliin mennessä.

ELY-keskusten tarkastajat tekevät valvonnat maatiloilla Maaseutuviraston ohjeistuksen mukaisesti. Tilat valitaan valvontaan satunnaisen tai painotetun otannan perusteella. Maaseutuvirasto vastaa Suomessa siitä, että valvottavat tilat valitaan säädösten mukaisesti.

Viljelijät suhtautuvat varsin myönteisesti maataloustukien valvontaan. Valvontojen kohteena olleet viljelijät antavat valvonnalle kokonaisuutena kouluarvosanan 8,21. Noin 80 prosenttia viljelijöistä pitää valvontoja tarpeellisena tukiin liittyvien väärinkäytösten ehkäisemiseksi.  Tiedot ilmenevät Maaseutuviraston tammikuussa viljelijöille tekemästä kyselystä.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Osastonjohtaja Jukka Pekonniemi
0295 31 2367

Yksikönjohtaja Sari Putkiranta
0295 31 2382

etunimi.sukunimi(at)mavi.fi