​3.3.2015

Viljelijät voivat alkaa tehdä peruslohkojen muutoksia Vipu-palvelussa tästä päivästä lähtien. Nämä muutokset ovat rajakorjauksia, uusien lohkojen perustamisia sekä peruslohkojen jakoja ja yhdistämisiä. Nämä ominaisuudet ovat olleet viljelijöiden käytössä jo keväällä 2014 ja varsinkin selkeää karttakuvaa on pidetty tarpeellisena. Jos peruslohkolle on tehty viime vuonna rajakorjaus, ei rajakorjaus onnistu vielä.

Kirjautuminen Vipu-palveluun tapahtuu pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai HST-kortilla. Viljelijä voi tarkistaa omat käyttöoikeutensa Vipu-palvelun Omat tiedot -osiosta.

Päätukihakuun voi jo valmistautua Vipu-palvelussa, sillä palveluun on päivitetty CAP-uudistuksen mukaisia tietoja. Maatila-osiosta näkee tiedon siitä, koskeeko tilaa uuteen viherryttämistukeen liittyvä ekologisen alan velvoite. Lohkotiedoista voi tarkistaa peruslohkojen korvauskelpoisuuden eri tuissa sekä kuuluuko lohko ympäristökorvauksen kohdentamisalueeseen ja luokitellaanko se Natura-nurmeksi.

Kasvulohkot kartalle päätukihaussa

Kevään 2015 tukihausta alkaen kasvulohkojen pinta-alat muodostuvat kartalle piirrettyjen rajojen mukaan. Jos viljelijän peruslohkolla on vain yksi kasvulohko, piirrosta ei tarvita, sillä kasvulohkon rajoina käytetään peruslohkon digitoituja rajoja. Jos peruslohkolla on useampi kuin yksi kasvulohko, niiden rajaviivat on piirrettävä.

Kasvulohkojen pinta-ala on tärkeää ilmoittaa oikein, sillä tuet maksetaan pinta-alan perusteella. Tarkimmin piirroksen saa tehtyä Vipu-palvelussa, jossa karttatyökalua on helppoa ja nopeaa käyttää. Piirtäessään uutta kasvulohkoa viljelijä näkee koko ajan, mikä rajaviivan pituus ja lohkon pinta-ala on. Kasvulohkot voi piirtää ja tallentaa Vipu-palvelussa päätukihaun aikaan huhtikuussa.

Hakuopas ilmestyy verkossa maaliskuun puolivälissä

Viime keväänä jo 60 prosenttia viljelijöistä haki tuet sähköisesti. Esitäytettyjen lomakkeiden ja muun hakumateriaalin postittaminen menettää merkitystään, kun tiedot löytyvät verkosta. Tänä keväänä viljelijät saavat postitse lähetyksen, joka sisältää ilmoituksen tukihaun alkamisesta, yhteenvedon maatilan esitäytetyistä tiedoista ja täydentävien ehtojen muistilistan. Paperilomakkeita ja hakuoppaita maaliskuun alussa lähetettävään pakettiin ei enää sisälly.

Hakuopas julkaistaan 16.3.2015 osoitteessa mavi.fi/hakuopas. Maaseutuviraston oppaat uudistuvat ja niitä voi aiempaa helpommin lukea erilaisilta päätelaitteilta, kuten älypuhelimista ja tablet-tietokoneista. Halutessaan viljelijät voivat tiedustella painettuja hakuoppaita kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisilta viikon 13 jälkeen.

Päätukihaun lomakkeet julkaistaan 24.3.2015 osoitteessa suomi.fi/lomakkeet.

Lisätietoja kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisilta.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Perus- ja kasvulohkoista:
Maatalousylitarkastaja
Markku Kuoppa-aho
0295 31 2431
Vipu-palvelusta:
Tietojärjestelmäasiantuntija
Piia Ylikoski
0295 31 2344
etunimi.sukunimi (at) mavi.fi