​29.1.2015

Maaseutuvirasto maksaa vuoden 2013 petoeläinvahinkokorvausten loppuosan 30.1.  alkaen. Poro-, viljelys-, eläin- ja irtaimistovahinkojen sekä paliskunnille poikkeuksellisen suurten porovahinkojen korvaamiseen on myönnetty lisämäärärahaa siten, että vuonna 2013 tapahtuneet vahingot voidaan korvata täysimääräisesti.

Korvausten ensimmäinen erä maksettiin toukokuussa 2014, jolloin voitiin korvata 44 % vahingon määrästä. Korvausten toinen erä maksettiin syyskuussa 2014, jolloin voitiin korvata 78 % vahingon määrästä. Korvauksia on myönnetty yhteensä noin 7,2 miljoonaa euroa.

Petovahinkokorvauksia voidaan maksaa karhun, suden, ahman ja ilveksen aiheuttamista vahingoista.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja
Velimatti Mukkila
0295 31 2285
etunimi.sukunimi (at) mavi.fi