10.9.2014

Maaseutuvirasto maksaa petoeläinvahinkokorvausten toisen erän 11.9. alkaen. Poro-,
viljelys-, eläin- ja irtaimistovahinkojen sekä paliskunnille poikkeuksellisen suurten porovahinkojen korvaamiseen on myönnetty lisämäärärahaa siten, että vuonna 2013 tapahtuneet vahingot voidaan korvata tällä erää 78 prosenttiin asti.

Korvausten ensimmäinen erä maksettiin toukokuussa, jolloin voitiin korvata 44 % vahingon määrästä. Korvauksia on myönnetty yhteensä noin 7,25 miljoonaa euroa.

Riistaeläimen aiheuttamat vahingot korvataan valtion talousarvion rajoissa. Jos korvausta ei voida maksaa täysimääräisesti, joudutaan jokaiselta vahingonkärsijältä leikkaamaan korvauksia saman verran lukuun ottamatta henkilövahinkoja.

Petovahinkokorvauksia voidaan maksaa karhun, suden, ahman ja ilveksen aiheuttamista vahingoista.

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Velimatti Mukkila
0295 31 2285
etunimi.sukunimi@mavi.fi