19.1.2016

Viljelijöiden on tehtävä lampaiden ja vuohien poikimisilmoitukset vuodelta 2015 lammas- ja vuohirekisteriin viimeistään 31.1.2016, jotta ne voidaan huomioida vuoden 2015 lammas- ja vuohipalkkiossa sekä uuhien ja kuttujen pohjoisissa kotieläintuissa.

Teurastamojen on tehtävä teuraskaritsojen ja -kilien teurastusilmoitukset 31.1.2016 mennessä. Viljelijöiden kannattaa tarkistaa hyvissä ajoin lammas- ja vuohirekisteristä, että vuoden 2015 lammas- ja vuohipalkkion perusteena olevat teurastusilmoitukset ovat rekisterissä.

Jos teurastamo ei ole tehnyt teurastusilmoituksia 31.1.2016 mennessä, teurastetusta eläimestä ei myönnetä palkkiota. Teuraskaritsa- ja kilipalkkiota maksetaan vain eläimistä, jotka on teurastettu Maville ilmoittautuneessa teurastamossa. Lista järjestelmään ilmoittautuneista teurastamoista on saatavilla Mavin internetsivuilla.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

EU:n lammas- ja vuohipalkkio:
Ylitarkastaja Marika Lehtinen
0295 31 2489

Uuhien ja kuttujen pohjoiset kotieläintuet:
Ylitarkastaja Pia Mattila
0295 31 2442


etunimi.sukunimi(at)mavi.fi