26.6.2018 

Maaseutuvirasto julkaisi viherryttämistuen ekologisten alojen viherkesantojen poikkeuksellista korjuuta koskevan tiedotteen 18.6.2018. Ekologisen alan velvoite koskee vain Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Ahvenanmaan maakuntia. 

Aiemman tiedotteen toimintaohjetta ylivoimaisen esteen käytöstä ei tarvitse enää noudattaa. Muutos johtuu siitä, että komissiosta saadun tiedon mukaan Suomelle, Ruotsille ja Portugalille ollaan heinäkuussa myöntämässä ekologisen alan kesantojen sadonkorjuuseen poikkeuslupa, joka mahdollistaa ylivoimaisen esteen menettelystä luopumisen. 

Poikkeusta hyödyntävän maatilan tulee vain ilmoittaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle ekologisen alan lohkot ja alat, joilta sato on korjattu tai joita on laidunnettu ennen 16.8.2018. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti viimeistään 20.8.2018. Maaseutuvirasto tarvitsee tiedot lohkoista ja aloista komissiolle tehtävää raportointia varten. Viljelijän ei tarvitse liittää ilmoitukseen muita tietoja tai perusteluja.

Sadonkorjuun saavat ekologiselta alalta tehdä sekä kotieläin- että kasvinviljelytilat. Ekologisen alan viherkesannon sadon korjaamisesta tai laidunnuksesta ei aiheudu tänä vuonna vähennyksiä viherryttämistukeen ja alat luetaan sadonkorjuusta huolimatta myös viljelyn monipuolistamisessa kesannoiksi. Kaikkia muita ekologiseen alaan liittyviä ehtoja on kuitenkin noudatettava.  

Lisätietoa Mavin tiedotteessa 8.6.2018: Mitä tehdä kasvustoille kuivan kevään jälkeen?   

Lisätietoja tuenhakijalle: 

Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset  

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Ylitarkastaja Mirka Holmén 

0295 31 2501

etunimi.sukunimi@mavi.fi