4.7.2017

Porotalouden harjoittajille myönnetään eläinkohtaista tukea maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain nojalla. Tukea maksetaan ruokakunnille (alueet C3 ja C4) poronhoitovuonna 2016/2017 laaditun poroluettelon perusteella. Poronhoitovuosi päättyy 31.5. ja seuraava alkaa 1.6. Tuen määrä on 28,50 euroa eloporoa kohti.

Porotalouden tukea haetaan Maaseutuviraston lomakkeella 227, joka on saatavilla mavi.fi-sivustolta. Tukea on haettava Lapin ELY-keskuksesta viimeistään 1.9.2017.

Lomake 227

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Päivi Akkanen
0295 31 2299
etunimi.sukunimi(at)mavi.fi