26.6.2018 

Porotalouden harjoittajille myönnetään eläinkohtaista tukea maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain nojalla. Tukea maksetaan ruokakunnille (alueet C3 ja C4) poronhoitovuonna 2017/2018 laaditun poroluettelon perusteella. Poronhoitovuosi päättyy 31.5. ja seuraava alkaa 1.6. Tuen määrä on 28,50 euroa eloporoa kohti.

Porotalouden tukea haetaan Maaseutuviraston lomakkeella 227, joka on saatavilla mavi.fi-sivustolta. Tukea on haettava Lapin ELY-keskuksesta viimeistään 3.9.2018.

Lomake 227

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Lakimies Jaana Koivukoski
0295 31 2274
etunimi.sukunimi(at)mavi.fi