23.4.2015

Satovahinkokorvausta voidaan maksaa vain niille puutarhakasveille, joiden jalostamisesta on tehty kirjallinen viljelysopimus. Puutarhakasvien viljelysopimus on tehtävä jalostusyrityksen kanssa vuosittain viimeistään 30.4. Kirjallisen viljelysopimuksen tulee olla voimassa koko kasvukauden ajan ja siitä tulee ilmetä sopimusosapuolet (viljelijä ja ostajana toimiva jalostuslaitos), tuotteiden jalostustapa, hinnan määräytymisen perusteet, sopimusmäärät, sopimusalat ja sopimusvuosi. Sopimuksessa on myös oltava allekirjoitukset ja päiväys. Herukoista sopimukseen on kirjattava lohkot, joita sopimus koskee.  

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Susanna Jansson
0295 31 2436
etunimi.sukunimi(at)mavi.fi