28.4.2016

EU:n puutavara-asetusta on sovellettu 3.3.2013 alkaen. Asetus on osa laajempaa toimintaohjelmaa, joka tähtää metsähallinnon kehittämiseen ja laittomien hakkuiden torjuntaan maailmanlaajuisesti. Puutavara-asetuksen vaatimukset kohdistuvat sekä tuontipuuhun että kotimaiseen puuhun.

Puutavara-asetus koskee EU:n markkinoille puutavaraa ja puutuotteita saattavia toimijoita. Kotimaisen puun osalta metsänomistaja katsotaan asetuksen mukaiseksi toimijaksi. Puutavaran laillisuus osoitetaan olemassa olevilla metsälain valvontajärjestelmillä. Maaseutuvirasto toimeenpanee ja valvoo Suomessa puutavara-asetuksen vaatimuksia.

Puutavara-asetukseen liittyvä asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä koostuu tietojen saannista, riskinarvioinnista ja riskin vähentämisestä. Tietojen avulla varmistutaan puutavaran laillisuudesta ja jäljitettävyydestä toimitusketjussa. Metsänkäyttöilmoitus yhdessä puutavaran mittausasiakirjan kanssa katsotaan metsänomistajan asianmukaisen huolellisuuden järjestelmäksi. Metsänomistajalla on velvollisuus säilyttää näitä asiakirjoja vähintään viiden vuoden ajan, ja Mavi pyytää tarvittaessa kopiot tarkastusta varten.


Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Aaro Saarimäki
0295 31 2398
etunimi.sukunimi(at)mavi.fi

EU:n puutavara-asetus (EUTR) ja FLEGT-lupajärjestelmä