19.2.2015

Maaseutuvirasto on julkaissut listan heinä- ja nurmirehukasveista. Niitä ilmoittamalla pysyvää nurmea muodostuu vuodesta 2015 eteenpäin, jos peruslohko on ollut aikaisemmin viisi vuotta  nurmella. Lista on lähes sama kuin tammikuussa 2015 Mavin verkkosivuilla julkaistut vuosina 2010−2014 huomioon otettavat nurmikoodit.

Vuosien 20102014 listaan verrattuna uutena kasvina vuoden 2015 listassa on  Ympäristösopimusala, pysyvä nurmi. Vuoden 2015 listalla ei ole ei ole  enää Pysyvä laidun, ei sadonkorjuuvelvoitetta -kasvikoodia,  koska tämä koodi poistuu vuonna 2015.

Ympäristökorvauksen mukaiset lohkokohtaiset nurmitoimet, kuten suojavyöhykkeet, viherlannoitusnurmet, luonnonhoitopeltonurmet tai monivuotiset ympäristönurmet, eivät aiemmasta tiedosta poiketen aiheuta pysyvän nurmen merkintää lohkolle. Tämä perustuu Euroopan komission antamaan asetustulkintaan.

Vuosien 2010−2014 nurmien takautuva tarkastelu tehdään peruslohkoittain. Viljelijä voi katsoa Vipu-palvelusta, kuinka monta vuotta nurmea on ollut kullakin peruslohkolla näinä vuosina. Tiedot näkee myös kaikille viljelijöille ennen kevään päätukihakua lähetettävästä esitäyttötulosteesta. Lohkon hallinnan muutokset eivät katkaise nurmivuosien laskentaa.

Vuodesta 2015 lähtien nurmen seuranta muuttuu peruslohkotasolta kasvulohkotasolle. Pysyväksi nurmeksi muuttuu sellainen kasvulohko, joka on ollut viisi vuotta nurmella ja joka vuonna 2015 ilmoitetaan jollakin listassa mainitulla nurmen kasvikoodilla. Esimerkiksi, jos peruslohko on ollut edelliset 5 vuotta (2010−2014) nurmella ja viljelijä ilmoittaa sille vuonna 2015 kaksi kasvulohkoa, joista toinen on nurmea ja toinen ohraa, se kasvulohko, jolla on nurmi,  merkitään vuonna  2015 pysyväksi nurmeksi.

Pysyvän nurmen säilyttäminen on tavoitteena koko EU:ssa. Maa- ja metsätalousministeriö neuvottelee Euroopan komission kanssa siitä, että pysyvän nurmen säännöissä voitaisiin paremmin ottaa huomioon Suomen olosuhteet. Tämä tiedote perustuu nykyisiin säädöksiin ja  valmistelua jatketaan niiden perusteella. Maa- ja metsätalousministeriö ja Maaseutuvirasto tiedottavat asiasta lisää, kun siitä saadaan uutta tietoa.

Heinä- ja nurmirehukasvit vuodesta 2015 eteenpäin

 • 1-vuotiset kuivaheinä-, säilörehu-, tuorerehunurmet
 • 1-vuotiset laidunnurmet
 • 1-vuotiset siemennurmet
 • Monivuotiset kuivaheinä-, säilörehu- ja tuorerehunurmet
 • Monivuotiset laidunnurmet
 • Monivuotiset siemennurmet
 • Pysyvä kuivah., säilör., tuorer. (väh. 5, alle10 v.)
 • Pysyvä laidunnurmi (väh. 5, alle 10 v.)
 • Luonnonlaidun ja -niitty
 • Englannin raiheinän siemen, valvottu tuotanto
 • Italianraiheinän (westerw.) siemen, valvottu tuotanto
 • Ruokonadan siemen, valvottu tuotanto
 • Timotein siemen, valvottu tuotanto
 • Nurminadan siemen, valvottu tuotanto
 • Hakamaa, avoin
 • Viherkesanto
 • Erityistukisopimusala, pysyvä laidun
 • Ympäristösopimusala, pysyvä nurmi

Vuosien 2010-2014 nurmirehikasvit ovat Mavin verkkosivustolla osoitteessa:
www.mavi.fi > Tuet ja palvelut > Viherryttämistuki > Pysyvän nurmen säilyttäminen.

 

Lisätietoa Maaseutuvirastosta:
Erikoissuunnittelija Raija Kangassalo
040 6748 892
etunimi.sukunimi(at)mavi.fi


Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:
20.2. asti neuvotteleva virkamies Pia Lehmusvuori
0295 162 207
etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

23.2. alkaen neuvotteleva virkamies Juha Palonen
0295 162 356
etunimi.sukunimi(at)mmm.fi