​27.1.2015

Maaseutuvirasto lähettää viljelijöille postitse ohjeet pysyvien laitumien säilyttämiseen liittyvän ennakkoluvan hakemista varten. Ohjeet lähetetään niille tuenhakijoille, jotka ilmoittivat vuoden 2014 tukihakemuksessaan pysyvän laitumen peruslohkoja. Viljelijän tulee hakea lupa kunnasta lomakkeella 278 viimeistään 16.3.2015, jos hän aikoo ottaa pysyvän laitumen muuhun käyttöön vuonna 2015.

Kaikissa tapauksissa ennakkolupaa ei tarvitse hakea. Nämä tapaukset on lueteltu ohjeessa.

Vaatimus pysyvien laitumien säilyttämisestä tulee EU-asetuksista. Ennakkolupamenettely on otettava käyttöön, jos pysyvien laidunten osuus maatalousmaasta on koko maassa vähentynyt yli viisi prosenttia suhteessa pysyvien laitumien vuoden 2003 viitealaan. Suomessa vähennys oli vuonna 2014 yli kuusi prosenttia. 

Lisätietoa Mavi.fi:ssä.