​2.6.2015

EU:ssa rahoituskurilla leikatuista varoista maksetaan 11.6. alkaen viljelijöille takaisin 11,3 miljoonaa euroa. Maaseutuvirasto maksaa tuen niille viljelijöille, joille on myönnetty vuonna 2014 suoria tukia yhteensä yli 2000 euroa.

Varat leikattiin vuoden 2013 suorista EU-tuista maataloustuotteiden tuotantoon ja jakeluun vaikuttavia merkittäviä kriisejä varten sekä rahoitusennusteen osoittaman enimmäismäärien ylittymisen vuoksi. Varat leikattiin niiltä viljelijöiltä, joille myönnettiin suoria tukia yhteensä yli 2000 euroa.

Tällä rahoituskuriksi nimitetyllä menettelyllä leikataan varoja vuosittain maataloustuotteiden tuotantoon ja jakeluun vaikuttavia merkittäviä kriisejä varten sekä tarvittaessa myös silloin, kun suorien EU-tukien vuosittaiset enimmäismäärät tulevat rahoitusennusteiden mukaan ylittymään. Koska kaikkia leikattuja varoja ei ole käytetty leikkausvuotta koskevan varainhoitovuoden loppuun mennessä, käyttämättömät varat maksetaan rahoituskurin palautuksena viljelijöille.

Maksettava tukisumma muodostuu viljelijältä vuonna 2014 leikatun rahoituskurin määrän perusteella. Rahoituskurin määrä kerrotaan kertoimella 2,07883, josta muodostuu viljelijälle maksettava tukisumma.

Lisätietoja:
Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Erikoissuunnittelija Kati Törmä
0295 31 2432
etunimi.sukunimi (at) mavi.fi