13.4.2016

EU:n ruoka-avun jakamiseksi vuonna 2017 on alkanut kumppaniorganisaatioiden haku. Kumppaniorganisaatioita ovat kansalaisjärjestöt ja muut avuntarvitsijoiden kanssa työskentelevät organisaatiot. Niiden tehtävänä on jakaa Suomen vähävaraisten avun toimenpideohjelmasta saamansa elintarvikkeet maksutta vähävaraisille. Lisäksi kumppaniorganisaatiot tekevät vähävaraisten henkilöiden osallisuutta tukevia liitännäistoimenpiteitä tai tiedottavat näistä toimenpiteistä.

Maaseutuvirasto valitsee kumppaniorganisaatiot ruoka-avun jakajiksi ajalle 2017–2020. Kumppaniorganisaatiohakuaika on 12.4.–20.5.2016. Haku sisältää kumppaniorganisaatioiden arvion tarvitsemistaan elintarvikkeista ja niiden määristä jakelukaudelle 1.1.2017–31.12.2017.

Maaseutuvirasto päättää kumppaniorganisaatioiden valinnasta kesän kuluessa. Kumppaniorganisaatioille toimitettavat elintarvikemäärät vahvistetaan sen jälkeen, kun ruokien toimittajat on kilpailutettu ja määrät ovat tarkentuneet.

Maaseutuvirasto toimii ohjelman hallintoviranomaisena. Mavi tekee keskitetysti ruokien ja kuljetukseen kumppaniorganisaatiolle tarvittavat välivarastointi- ja kuljetuspalvelujen ostot.

 

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Sari T. Niemi
0295 31 2362
ruoka-apu(at)mavi.fi

Hakuopas ja hakemuslomake