Mavi avasi tänään kansallisen ruokaketjun kehittämisen hankehaun. Kertaluonteisen hankehaun painopisteinä ovat elintarvikeviennin koulutusohjelman toteuttaminen, vilja-, öljy- ja valkuaiskasvisektorin kehittäminen, viljan ja viljatuotteiden vientikäytäntöjen monipuolistaminen, laatu- ja jäljitettävyysjärjestelmien sekä tuottaja- ja toimialaorganisaatioiden kehittäminen.

Järjestöt, yhdistykset, yritykset ja muut yhteisöt voivat hakea avustusta laajoihin ja valtakunnallisiin hankkeisiin. Niiden toteutustapa voi olla tiedottaminen tai kehittäminen. Koulutushankkeet päättyvät viimeistään syksyllä 2020 ja kehittämishankkeet aiemmin.  Myönnettävän avustuksen enimmäismäärä on 80 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Hankkeiden tulee olla valtakunnallisia, puolueettomia ja yleishyödyllisiä, eikä niissä saa näkyä yritysten nimiä tai tuotemerkkejä.  Hankkeiden toteutuksessa tulee huomioida, että EU:n sisämarkkinoilla ei julkisin varoin voi kehottaa ostamaan suomalaista eikä suosimaan kotimaisuutta eikä myöskään verrata eri EU-maiden tuotteita keskenään.

Maaseutuvirasto vastaa hankeavustusten hakuprosessista sekä hallinnoinnista ja hankkeet rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.  Kansallisen ruokaketjun kehittämismomentille on myönnetty kahden miljoonan euron suuruinen lisämääräraha näiden hankkeiden rahoittamiseen. Hankehaku on auki 14.8.–29.9.2017.

Päätökset rahoitettavista hankkeista on tarkoitus tehdä ennen vuoden 2017 loppua. Tavoitteena on, että hankkeet voisivat alkaa viimeistään vuoden 2018 alussa.

Uudistetut hakulomakkeet, hakuopas, tarkemmat ohjeet hakemisesta ja lisätietoa painopisteistä Maaseutuviraston sivuilta osoitteesta www.mavi.fi/ruokaketju.

 

Lisätietoja:

Eveliina Viitanen, ylitarkastaja, 0295 31 2365

Piritta Sokura, hankekehittäjä, 0295 31 2364

etunimi.sukunimi(at)mavi.fi