16.12.2014

Ruokaketjun toiminnan edistämisen valtionavustuksia haettiin kuluneen syksyn haussa yli 17 miljoonan euron edestä. Syyskuussa päättyneeseen hakuun tuli yhteensä 78 hakemusta yrityksiltä ja muilta yhteisöiltä. Hakemuksista 47 hyväksyttiin. Haku järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa.

Avustuksia tullaan jakamaan seuraavan kolmen vuoden aikana yhteensä noin 7 miljoonaa euroa. Avustettavat hankkeet ovat valtakunnallisia, ja ne sisältävät tiedotusta, menekinedistämistä ja kehittämistoimenpiteitä.

Ruokaketjun toiminnan edistämisen valtionavustuksilla kehitetään jäljitettävyys- ja vastuullisuusjärjestelmiä, lisätään ruoantekijöiden arvostamista, monipuolistetaan luomu- ja lähiruoan tarjontaa  sekä lisätään lasten ja nuorten vihannesten, hedelmien ja marjojen käyttöä.

Hyväksytyissä hankkeissa mm. vähennetään ruokahävikkiä, kehitetään maito- ja lihaketjun jäljitettävyyttä, lisätään ja monipuolistetaan luomu- ja lähiruoan tarjontaa ammattikeittiöissä, kehitetään ruokaturvallisuusratkaisuja viennin vauhdittajiksi, kohotetaan ammattikeittiöalan imagoa, opastetaan kuluttajia eläinten hyvinvoinnin ja tuotannon läpinäkyvyyden turvaamiseksi.

Lapsille ja nuorille kohdennetuilla hankkeilla pyritään muun muassa  lisäämään lasten vihannesten kulutusta sekä lisäämään lasten ja nuorten tietoisuutta terveellisistä välipaloista.

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Eveliina Viitanen
0295 31 2365/ 040 6530 660
etunimi.sukunimi@mavi.fi