18.12.2017
 

Maaseutuvirasto maksaa ruokaketjun kehittämisen valtionavustuksia seuraavan kahden vuoden aikana yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa. Syyskuussa päättyneeseen kertaluonteiseen hankehakuun saapui yhteensä 16 hakemusta yhdistyksiltä ja muilta organisaatioilta. Niistä hyväksyttiin 8 hanketta, jotka käynnistyvät pääsääntöisesti tammikuussa 2018. Ruokaketjun kehittämisen valtionavustusta haettiin kuluneen syksyn haussa yhteensä noin 3,8 miljoonaa euroa.

Hankkeiden painopisteinä ovat elintarvikeviennin koulutusohjelman toteuttaminen, vilja-, öljy- ja valkuaiskasvisektorin kehittäminen, viljan ja viljatuotteiden vientikäytäntöjen monipuolistaminen, laatu- ja jäljitettävyysjärjestelmien sekä tuottaja- ja toimialaorganisaatioiden kehittäminen.

Avustettavat hankkeet ovat valtakunnallisia, ja ne sisältävät tiedotusta, menekinedistämistä ja kehittämistoimenpiteitä.

Maaseutuvirasto vastaa hankeavustusten hallinnoinnista ja hankkeet rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.  Lisätietoa avustettavista hankkeista löytyy Maaseutuviraston verkkosivuilta osoitteesta www.mavi.fi/ruokaketju.


Lisätietoja

Eveliina Viitanen, ylitarkastaja, 0295 31 2365

Piritta Sokura, hankekehittäjä, 0295 31 2364

etunimi.sukunimi(at)mavi.fi