22.2.2018

Hallitus esittää maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle perustettavaksi uutta virastoa, johon yhdistettäisiin Elintarviketurvallisuusviraston ja Maaseutuviraston  tehtävät sekä virastojen tietohallintopalvelujen tuottamiseen liittyvät tehtävät Maanmittauslaitoksesta. Virastoon siirrettäisiin lisäksi Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta kasvinsuojeluaineiden käytön valvontaan liittyvät tehtävät. Viraston nimeksi esitetään Ruokavirastoa ja se aloittaisi toimintansa 1.1.2019.

Eduskunnalle annetun esityksen mukaan lakkautettavien virastojen sekä Maanmittauslaitoksen tietotekniikan palvelukeskuksesta Ruokavirastoon siirrettävien osien henkilöstö siirtyisi uuteen virastoon 1.1.2019. Yhteensä muutos koskee noin 980 henkeä. 

Lue lisää: Maa- ja metsätalousministeriön tiedote