9.2.2015

Kansallisten kotieläintukien ennakoiden ja kasvihuonetuen haku sekä ilmoittautuminen EU:n eläinpalkkioiden ja kansallisten kotieläintukien järjestelmiin avautuvat 9.2. Vipu-palvelussa. Vipu-palveluun on myös päivitetty CAP-uudistusta koskevia tietoja, joita voi käydä katsomassa jo ennen päätukihaun alkamista.

Osallistumisilmoituksen voi tehdä sähköisesti

Vuonna 2015 kaikkien nauta-, lammas- ja vuohitilojen on tehtävä uudet osallistumisilmoitukset EU:n eläinpalkkioiden ja kansallisten kotieläintukien järjestelmiin, koska vanhat osallistumisilmoitukset eivät ole enää voimassa. Osallistumisilmoituksen voi tehdä kätevästi Vipu-palvelussa.

Nautojen, uuhien ja kuttujen kansallisten kotieläintukien ennakoiden hakijoiden on tehtävä osallistumisilmoitus kansallisten kotieläintukien järjestelmiin samalla kertaa, kun he hakevat ennakkoa. Ennakoiden hakijoiden on suositeltavaa jättää osallistumisilmoitus samalla kertaa myös EU:n eläinpalkkioihin. Muut kuin ennakon hakijat voivat palauttaa osallistumisilmoituksen Vipu-palvelussa 30.4.2015 saakka.

Kansallisten kotieläintukien ennakoiden haku on auki 23.3.2015 saakka.

Kasvihuonetuen sähköinen haku sai hyvän vastaanoton

Kasvihuonetuen haku on auki 2.3.2015 saakka. Kasvihuonetuesta on poistunut tuenhakijaa koskeva 68 vuoden yläikäraja. Myöskään maatalousyrittäjien eläkelainsäädännössä tarkoitettu vanhuuseläke (MYEL-vanhuuseläke) ei enää rajoita tuensaantia. Viljelyä ja kasvihuoneiden teknisiä vaatimuksia koskevat ehdot ovat ennallaan.

Kasvihuonetukea oli mahdollista hakea sähköisesti ensimmäisen kerran viime vuonna. Tuolloin jo puolet kasvihuonetuen hakijoista teki hakemuksensa sähköisesti.

CAP-uudistuksen mukaiset tiedot voi tarkistaa Vipu-palvelusta

Muidenkin kuin kasvihuonetuen tai ennakoiden hakijoiden kannattaa käydä tutustumassa jo Vipuun, sillä palveluun on päivitetty CAP-uudistuksen mukaisia tietoja. Maatila-osiosta näkee tiedon siitä, koskeeko tilaa uuteen viherryttämistukeen liittyvä ekologisen alan velvoite.

Lohkotiedot-osiosta voi tarkistaa, ovatko peruslohkot korvauskelpoisia ympäristö- ja luonnonhaittakorvauksessa, luomukorvauksessa sekä pohjoisissa hehtaarituissa. Lisäksi osiosta voi tarkistaa, mihin ympäristökorvauksen kohdentamisalueeseen peruslohko kuuluu.

Lohkotiedot-osiosta näkee myös pysyvien nurmien säilyttämiseen liittyvät tiedot, kuten sen, luokitellaanko lohko Natura-nurmeksi. Natura-nurmella tarkoitetaan pysyvän nurmen lohkoa, jolla on vähänkin Natura-alaa. Osiosta voi tarkistaa, montako vuotta koko peruslohko on ollut yhtäjaksoisesti nurmella. Laskenta-ajanjakso perustuu vuosina 2010–2014 ilmoitettuihin tietoihin.

Maaliskuussa valmistuva hakuopas sisältää tärkeää tietoa uusista tukiehdoista ja erilaisista lohkojen ominaisuuksista.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Kasvihuonetuki:
Ylitarkastaja
Lea Anttalainen
Puh. 0295 31 2423

EU:n eläinpalkkiot:
Ylitarkastaja
Hannele Laurén
Puh. 0295 31 2440

Kansalliset kotieläintuet:
Ylitarkastaja
Pia Mattila

Vipu-palvelu:
Tietojärjestelmäasiantuntija
Piia Ylikoski
Puh. 0295 31 2344

etunimi.sukunimi (at) mavi.fi