​21.9.2015

Viljelijöiden siirtyminen sähköiseen asiointiin on parantanut kasvulohkoilmoitusten tarkkuutta, mikä vähentää maatiloille tehtävien valvontojen määrää.
Keväällä 2015 noin 86 % viljelijöistä teki tukihakemuksensa Vipu-palvelussa ja ilmoitti kasvulohkotiedot sähköisesti. Sähköisesti ilmoitetut tiedot olivat paperilla toimitettuja niin paljon tarkempia, että ELY-keskusten valvontaan otettavien tilojen määrä vähenee huomattavasti.

Peltolohkojen pinta-alaa käytetään tukien maksamisen ja valvonnan perustana - siksi on tärkeää, että pinta-ala on ilmoitettu oikein.  Jos tukihakemuksessa ilmoitettu pinta-ala eroaa peltolohkorekisterissä olevasta pinta-alasta, ELY-keskukset joutuvat tarkistamaan oikean pinta-alan tilakäynnillä tai viljelijää kuulemalla.

Viime vuonna ELY-keskukset joutuivat tarkastamaan pinta-alaeroavaisuuksien vuoksi 3700 maatilaa, joista suurimmalla osalla ero ilmoitetun ja peltolohkorekisteriin digitoidun pinta-alan välillä oli erittäin pieni. Tänä vuonna tarkastettavaksi joudutaan ottamaan vain noin 120 tilan pinta-alat. Tämä säästää merkittävällä tavalla sekä viljelijöille että hallinnolle aiheutuvaa työtä.

Paitsi että viljelijöiden ilmoittamien kasvulohkotietojen tarkkuus on parantunut, vähäisten pinta-alaerojen valvonnasta on päätetty luopua. Jos ero viljelijän ilmoittaman pinta-alan ja peltolohkorekisterin tietojen välillä on alle 0,1 hehtaaria, ELY-keskuksen ei tarvitse käydä tilalla mittaamassa alaa uudelleen. Tuki maksetaan haetun pinta-alan mukaisesti ja tieto tuen määrästä toimitetaan viljelijälle valituskelpoisella tukipäätöksellä. Lohkon uusi pinta-ala on käytössä seuraavana vuonna. Käytännön muutos vähentää osaltaan byrokratiaa. Tänä vuonna tällaisia alle 0,1 hehtaarin eroavaisuuksia on noin 740 tilalla, kun viime vuonna pieniä pinta-alaeroja oli yli 2700 tilalla.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Yksikönjohtaja Sari Putkiranta
0295 31 2382
etunimi.sukunimi (at) mavi.fi