​8.4.2015

Maaseutuvirasto maksaa vuonna 2014 viljelmille tapahtuneista satovahingoista korvaukset 8.4.2015 alkaen. Korvauksia maksetaan noin 250 tilalle ja korvausten kokonaismäärä on noin 1,47 miljoonaa euroa.

Satovahinkokorvauksia haettiin vuonna 2014 yhteensä noin 8 000 hehtaarilta. Satovahinkoja oli hieman keskimääräistä vuotta vähemmän ja ne jakautuivat melko tasaisesti koko maan alueelle.

Satovahinkokorvauksen määrän laskemisessa käytetään tietoja alueen keskimääräisistä sadoista ja hinnoista. Vahinkovuonna saadun sadon arvo vähennetään normaalin vuoden sadon arvosta ja näin saadaan laskettua vahingon arvo. Viljelijän omavastuu on 30 % normaalin sadon arvosta. Sen ylittävästä satovahingon määrästä korvataan 90 %.

Nykyinen satovahinkokorvausjärjestelmä päättyy vuoden 2015 lopussa eikä sen tilalle ole tämän hetken tiedon mukaan tulossa uutta korvaus- tai tukijärjestelmää.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Velimatti Mukkila
Puh. 0295 31 2285
etunimi.sukunimi (at) mavi.fi