16.10.2014

Kasvukauden aikaisista satovahingoista on haettava korvausta viimeistään 31.10. (sokerijuurikkaasta hakemus toimitettava viimeistään 1.12.).

Satovahinkokorvausta voi hakea epäsuotuisista sääoloista aiheutuneista menetyksistä Maaseutuviraston lomakkeella 118. Lomake 118 ja satovahinkokorvauksen hakuohjeet ovat saatavilla osoitteesta www.suomi.fi. Lomake palautetaan kuntaan.

Maaseutuelinkeinoviranomainen arvioi korvaushakemustapauksissa satovahingon paikan päällä mahdollisimman nopeasti hakemuksen saavuttua ja korvaushakemuksen kohteena olevan kasvuston saa hävittää vasta, kun satovahinkoarvio on tehty. 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja
Susanna Jansson
0295 31 2436
etunimi.sukunimi (at) mavi.fi